Nasze działania

  • Nasze działania w 2016 roku

    Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich roku 2016 r.

    play Czytaj więcej
  • Nasze działania w 2015 roku

    Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich roku 2015.

    play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska