Kontakt

     


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich 

Zwierzewo 10 G
14-100 Ostróda

Biuro Stowarzyszenia CWOP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116

tel./fax 89 642 11 28
e-mail: cwop@cwop.org.pl
www.cwop.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska